ປ້າຍໂຄສະນາ

BMW    ເບນ   VW    ໂຕໂຍຕ້າ   ຮຸນໄດ  Audi     Peugeot  GMຟອດ   Renault    ນິດສັນ   ຮອນດ້າ  ມາສດາ    Mitsubishi    ຊູບາຣູ    Porsche    ແລນໂລເວີ   ດາວູ   Fiat  Opel  Chevroletຊູຊູກິ    Dodge   Chrysler     Citroen    Kia  Cadillac    ລົດຈິບ    Volvo